ZLIN Z-24

  ZLIN Z-24
  Jan Procházka


  R: 2 996 mm
  D:

  H: 2 900 g

  K: p. Petráň

  Od: Predaný